хижа Грънчар – връх Песоклива вапа

leaf-bullet
Вид: пешеходен маршрут
leaf-bullet
Дължина: 9.6 км
leaf-bullet
Времетраене: 4:00 часа
leaf-bullet
Денивелация: 759 м

Песоклива вапа е връх в Източна Рила, издигащ се южно от връх Манчо, източно от Юрушки чал и на север от хижа Грънчар. Представлява внушителен масив със стръмни и почти отвесни северни склонове, спускащи се към Ропалишкия циркус.

Именно от езерата в циркуса, води началото си река Ропалица, която заобикаля върхът от изток и образува живописна долина. Върхът е отделен от западния си съсед Юрушки чал с ясно изразена тревиста седловина, а в южните му склонове достигат до река Грънчарица и хижа Грънчар с едноименното езеро.

Изходна точка за изкачването на върха е местността Нехтеница. Препоръчително е прехода да се осъществява при по-дълъг ден и подходящи климатични условия.

Да местността Нехтеница, можем да стигнем по асфалтовия път от град Якоруда От това място, продължаваме пеша по пътя, като веднага пресичаме Голяма Баненска река. Скоро след това асфалта свършва и продължаваме по коларски път.

Минаваме две отклонения вляво, вървейки на изток. Скоро навлизаме в горист участък, като започваме плавно катерене.  След десетина минути, пропускаме разклонение вдясно, а много скоро след това и каскадния път за язовир Белмекен, който също ни е от дясната страна.

Следвайки все така пътя, за около час и половина, откакто сме тръгнали от Нехтеница, достигаме до хижа Грънчар, при брега на едноименното езеро. В северния му край, в непосредствена близост до сградата, е изградена бетонна стена, по която тръгваме. Преминаваме я за, около минута и излизаме на тревист участък, като тръгваме по малката пътечка вдясно.

Почти веднага, виждаме друга пътека, която върви на югозапад, успоредно на езерото. Ние я пропускаме и след няколко минути, навлизаме в участък с клек, като наклонът започва да се увеличива. Пътечката лакатуши сред растителността и следвайки я, за около 25 минути излизаме на седловината Долни куки.

Тя е по-известна сред туристите с наименованието Джанка и е възлова за Рила. На това място има стълб от зимна маркировка, с указателни табели по него. Тук се пресичат пътеките за Мусала и хижите Рибни езера и Заврачица. Тръгваме по пътеката вдясно, следвайки стълбовете от маркировката и започваме да се изкачваме.

Вървим предимно през тревисти участъци, но на места и през клек, който е обградил пътеката. Взимаме значителна денивелация и след близо час и половина, стигаме до южните подножия на връх Юрушки чал, в непосредствена близост до връхната му точка.

Тук се отделяме от пътеката и завиваме вдясно, като за ориентир ни служат стълбовете от маркировката, които преминават през връхната му точка. Изкачваме се по склона, ориентирайки се по тях и след няколко минути, стигаме и самия връх, където има голяма пирамида от натрупани камъни.

От тук започваме слизане по предимно каменистия източен склон на Юрушки чал. Движим се без пътека и за малко повече от 10 минути стигаме до тревистата седловина между него и връх Песоклива вапа. От нея започваме плавно катерене, като ориентацията ни е изцяло по формите на релефа. До най-високата точка на върха, се качваме за още 20 минути. На нея също има пирамида камъни, която ни служи за ориентир.

Внимание! Описваният маршрут е летен!

Scroll to Top